Vad händer om ett dolt fel upptäcks?

Kan jag som köpare ha rätt till ersättning från säljaren för fel som inte omfattas av dolda felförsäkringen?

Det är viktigt att komma ihåg att dolda felförsäkringar innehåller undantag och begränsningar. Ett fel kan vara ett dolt fel i rättslig mening även om det inte ersätts av försäkringen, och du som köpare kan ha rätt till ersättning från säljaren för fel som inte ersätts ur försäkringen.

  • Försäkringsbolaget har gjort bedömningen att felet inte är ett dolt fel. Kan jag som köpare rikta mitt krav direkt mot säljaren nu?

    Du som köpare har inte rätt att begära omprövning av ärendet hos försäkringsbolaget (det är säljaren som har den möjligheten). Däremot kan du som köpare göra en stämningsansökan mot säljaren om du anser att försäkringsbolaget gjort en felaktig bedömning. I så fall påbörjas en juridisk process och både köpare och säljare behöver anlita varsitt ombud som företräder parterna i processen.

  • Vad gör jag som säljare om jag anser att försäkringsbolaget har fattat ett felaktigt beslut?

    Om du anser att beslut är oriktigt så kan du begära omprövning hos ditt försäkringsbolag inom sex månader från och med det datum som är angivet på bedömningen. I din begäran om omprövning måste du ange på vilka grunder du anser att beslutet bör ändras. Ärendet kan också prövas i Tingsrätten. Tvist mellan konsument och försäkringsbolag kan även prövas av Allmänna Reklamationsnämnden.

  • Finns det någon oberoende part jag kan prata med om dolda felförsäkring?

    Har du allmänna frågor om försäkringar kan du även vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå, Box 24215, Karlavägen 108, 104 51 Stockholm; telefon 08-22 58 00 (09.00 – 12.00) eller besöka deras hemsida www.konsumenternasforsakringsbyra.se.