Vilken försäkring passar dig?

Vad omfattar försäkringen Uppdaga borätt?

Behöver du en försäkring för fel i din sålda bostadsrätt?

Fel i bostadsrätt lyder under köplagen. Normalt sett ingår inte detta försäkringsskydd i en hemförsäkring.
Den här försäkringen skyddar dig om ett fel skulle uppdagas.
Läs mer om våra försäkringars innehåll nedan, där ni även finner broschyr och villkor.

Varför är det bra att ha en försäkring?

Vi vet att många säljare är nervösa i samband med försäljningen av sin lägenhet.
Ett fel som inte hade kunnat upptäckas vid noggrann undersökning och som inte köparen räknat med kan uppdagas efter tillträde.
Köparen kan då ställa ett krav till säljaren avseende detta. Det kan handla om stora belopp.

Som väl är kan du som säljare välja att teckna en försäkring som omfattar fel i bostadsrätt
Försäkringsbolaget tar hand om krav som köparen riktar mot dig avseende dessa fel, utreder det åt dig, samt betalar eventuella tvistekostnader.
Skulle det sedan visa sig att det krav köparen ställt mot dig anses utgöra ett fel, lämnar försäkringsbolaget ersättningen till köparen.

Läs mer på www.skatteverket.se om dina möjligheter att yrka avdrag för kostnaden för försäkringen i samband med din deklaration

Omfattning 2022-07-01

Gäller i 2 år

Försäkringsbelopp 500 000 kronor

Försäkring för fel i bostadsrätt

Rättsskyddsförsäkring

Omfattar Eldstäder och rökgångar

Omfattar installationer av el, vatten & avlopp*

Utan Självrisk

Utan Skaderegleringsgräns**

4 000 kr***

Engångskostnad

* Installationerna ska vara utförda enligt gällande branschregler och/eller branschpraxis. Vid avvikelse från detta kan ersättning sättas ned eller utebli.
** Skadereglering (d v s utredning samt bedömning av säljarens ansvar) samt beräkning av ersättning sker enligt lag och rättspraxis.
*** Engångspremien för Uppdaga Borätt gäller till och med 31 december 2022. Kontakta WTW för eventuell premie därefter.

 

VIKTIG INFORMATION

• Försäkringen gäller i två år från kontraktsdagen och upphör efter två år från köparens tillträde till lägenheten.
• Försäkringen kan tecknas senast på tillträdesdagen för bostadsrättslägenheten.
• Försäkringen gäller inte för garantier eller utfästelser som gjorts av säljaren eller annan part, till exempel byggherre.
Försäkringen gäller inte heller för fel som bostadsrättsföreningen ansvarar för enligt bostadsrättslagen och stadgar.

 

Exempel på Uppdaga Borätt skador

Brister i utförandet av klinkergolv i kök
Klinkergolvets underliggande fästmassa är inte applicerad på ett korrekt sätt, klinkerplattorna lossnar och fogar spricker. Detta var inte att anse som förväntat eller upptäckbart vid köpet, skadan kan omfattas av försäkringen

Bristande utfört arbete i badrum
I lägenheten upptäcker köparen att de finns en skada i badrummet, skadan upptäcks då det visar sig att en kakelplatta sitter löst. Vid fortsatt undersökning av den upptäckta skadan visar att det finns brister i underliggande tätskikt. Orsaken till skadan var inte upptäckbar vid köpet, skadan kan omfattas av försäkringen.

Läckage inglasad balkong
I den inglasade balkongen läcker det in vatten, det finns inga tecken på att det skulle vara något fel på själva konstruktionen vid köpet. Det visar sig att det utvändig listen sitter löst och därmed har vatten kunnat läcka in. Skadan kan omfattas av försäkringen.

 

Produktinformation Uppdaga Borätt

Här kan du läsa mer om vår försäkring.

Broschyren

IPID

Förköpsinformation

Försäkringsvillkoren 

Här kan du läsa mer om våra tidigare försäkringar

Frågor? Kontakta oss direkt!

Hör av dig till Willis Towers Watson Sweden AB om du behöver mer information om Uppdaga Borätt försäkringen.

Vill du veta mer om Uppdaga försäkring för fel i bostadsrätt och hur du kan köpa den?
Kontakta Willis Towers Watson Sweden AB Säljservice på saljservice@willis.com, eller ring 08-546 359 90.

Kontakt