Vad händer om ett dolt fel upptäcks?

Vad är en tekniskt sakkunnig?

Bland de handlingar som köparen ska inkomma med vid bedömning av ärendet anges ofta protokoll från skadebesiktning utförd av tekniskt sakkunnig.

En tekniskt sakkunnig är en person som har lämplig utbildning och erfarenhet för att utföra utredningen av den faktiska skadeorsaken, det kan t.ex. vara en besiktningsman eller hantverkare. Dina bevisskäl blir starkare om skadebesiktningen utförs av en opartisk person.