Ta reda på vilka undantag och begränsningar som gäller!

Skaderegleringsgräns

Alla uppdagaförsäkringar är utan självrisk och skaderegleringsgräns. Skadereglering (d.v.s. utredning samt bedömning av säljarens ansvar) samt beräkning av ersättning sker enligt lag och rättspraxis.

Fel som inte är dolda

Fel som köparen upptäckt eller borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning av fastigheten omfattas inte av försäkringen. Inte heller omfattas fel som skulle ha upptäckts vid fortsatt fördjupad utredning med anledning av varningstecken som uppmärksammats.