Teknisk medellivslängd

För byggnadsdelar och olika byggnadskonstruktioner

Ta reda på vilka undantag och begränsningar som gäller!

Teknisk medellivslängd för byggnadskonstruktioner

Anmärkning: Till grund för livslängdsuppgifter finns bland annat Meddelande M84:10 Statens Institut för Byggnadsforskning, Sammanställning av livslängdsuppgifter SABO-Avskrivningsregler samt erfarenhetsmässiga värden.

Takkonstruktioner

Takpapp låglutande/platta konstruktioner 20 år
Gummiduk låglutande/platta konstruktioner 30 år
Takpapp under takpannor av betong, tegel 30 år
(Takpannor av betong/tegel) (30 år)
Korrugerad takplåt med underliggande papp 35 år
Bandfalsad plåt, falsad plåt med underliggande papp 35 år
Asbestcementskivor/eternitskivor 30 år
Plåtdetaljer (runt skorstenar, ventilation etc) 35 år
Hängrännor/stuprör 25 år
Skorsten (renovering/ommurning skorstenstopp, tätning rökkanaler) 40 år
Nytt undertak – invändigt 40 år

Terrasser / balkonger / altaner / utomhustrappor

Tätskikt (t ex asfaltsbaserade tätskikt) 35 år
Plåt 35 år
Betongbalkonger (armering, betong exkl tätskikt) 50 år

Fasader

Träpanel (byte) 40 år
Träpanel (målning) 10 år
Tegel Ej byte
Puts – tjockputs 2cm (renovering/omputsning) 30 år
Asbestcementplattor (eternitplattor) 30 år

Fönster/dörrar

Isolerglasfönster (blir otäta med tiden) 25 år
Byte fönster 40 år
Byte dörrar (inne/ute) 35 år
Målning fönster/dörrar 10 år

Dränering/utvändigt fuktsskydd

Dräneringsledning och utvändig vertikal fuktisolering 25 år
(inklusive dagvattenledning i anslutning till drän.ledn.)
Dagvattenledning utanför byggnaden 50 år

Invändigt

Målning/tapetsering etc. 10 år
Parkettgolv/trägolv (byte) 40 år
Parkettgolv/trägolv (slipning) 15 år
Laminatgolv 20 år
Klinkergolv Ej byte
Plastmatta på golv (ej våtrum) 15 år
Köksluckor, bänkskivor, köksinredning 30 år
Snickerier och inredning (t ex lister). Ej kök 40 år

Värmegolv

Elvärmeslingor i golv 25 år
Elvärmeslingor i våtutrymme 30 år
Vattenburna slingor i golv 30 år

Våtutrymmen

Plastmatta i våtrum 20 år
Tätskikt under klinker/kakel i våtutrymme 30 år
Tätskikt i golv/vägg av typ tunn dispersion
utfört under 1980-tal/i början av 1990-talet
15 år
Typgodkänd våtrumsmatta (plast) som tätskikt under klinker/kakel
* utfört före 1995 20 år
* utfört efter 1995 30 år
Våtrumstapeter väggar 15 år

Installationer för vatten, avlopp samt värme

Avloppsledningar 50 år
Värmeledningar kall-/varmvattenledningar 50 år
Avloppstank 30 år
Sanitetsgods (tvättställ, WC stol m.m.) 30 år
Badkar 30 år
Värmeväxlare 20 år

Elinstallationer

Kablar, centraler etc. 45 år

Elinstallationer

Kyl, frys, diskmaskin, spis, spishäll etc. 10 år
Tvättmaskin, torktumlare, torkskåp 10 år

Övriga installationer och annan maskinell utrustning än hushållsmaskiner

T ex varmvattenberedare, elradiator, värmepanna (olja/el) inkl. expansionskärl 20 år
Luftvärmepump 8 år

Ventilation

Injustering av ventilationssystem 5 år
Byte av fläktmotor 15 år
Styr- och reglerutrustning 20 år