Vad händer om ett dolt fel upptäcks?

Kan jag påbörja reparationen?

Ja, det kan du, men det är väldigt viktigt att dokumentera det reklamerade felet ordentligt innan reparationen påbörjas.

Du som köpare ansvarar för att dokumentationen är tillräcklig. Försäkringsbolaget kan inte utbetala någon ersättning förrän en fullständig bedömning har kunnat göras. Om du vid reparation upptäcker ytterligare skador måste dessa dokumenteras och omgående skickas till ditt försäkringsbolag.

  • Kan jag hänvisa min entreprenör till försäkringsbolaget och be entreprenören skicka sina fakturor direkt till försäkringsbolaget?

    Nej, fakturorna för reparationen skall vara utställda på dig då det är du som är beställare.