Ta reda på vilka undantag och begränsningar som gäller!

Riskkonstruktioner

Uppdaga Mest Dolda Felförsäkring innehåller utöver en Ansvarsförsäkring för dolda fel också ett skydd för fel i riskkonstruktioner, vilka inte klassas som dolda fel.

Försäkringen gäller till exempel inte för fel i parallelltak, i de fall dessa anses vara riskkonstruktioner. Den omfattar inte heller fel i enstegstätade putsfasader eller fel som uppstått till följd av, eller består i, att ett visst material som vid besiktningstillfället var accepterat senare kommit att anses olämpligt. Läs mer om skyddet för riskkonstruktioner i fullständigt försäkringsvillkor för Uppdaga Mest.