Vad är dolda fel?

Dolda fel är fel som finns i en fastighet redan när du köper den, men som du rimligen inte kan upptäcka vid en besiktning eller förvänta dig utifrån fastighetens ålder och konstruktion.

Både säljare och köpare har nytta av en dolda felförsäkring

Du som säljer har ansvar i hela tio år för dolda fel som upptäcks efter att den nye ägaren har flyttat in. Alltså är det bra för dig som säljare att ha en dolda felförsäkring.

Du som köper har undersökningsplikt av fastigheten. Skulle du hitta ett dolt fel efter tillträdet har du nytta av att säljaren har tecknat en dolda felförsäkring eftersom du då har möjlighet att få ersättning ur försäkringen även om säljaren, eller dödsboet, inte har pengar.

Du som ska sälja Du som ska köpa