Det är enkelt att anmäla en skada.

Följ stegen här!

För dig som har försäkring för säljare med Anticimex som försäkringsgivare

Du kan enkelt fylla i din skadeanmälan direkt på webben. Det underlättar hanteringen av din skadeanmälan om du bifogar tillhörande dokument och/ eller bilder. Bifogade filer får uppgå till max 4 MB.

Via webben Manuell blankett