Upptäcker du ett dolt fel är det lättare att få ersättning om säljaren har en dolda felförsäkring

Försäkring mot dolda fel

De flesta dolda felförsäkringar kan endast köpas av säljaren. Försäkringen omfattar säljarens ansvar enligt Jordabalken som innebär att säljaren är skyldig att göra prisavdrag på köpeskillingen om ett dolt fel upptäcks.

Att säljaren köpt en dolda felförsäkring innebär fördelar även för dig som köpare eftersom:

  • Du har möjlighet att få ersättning ur försäkringen även om säljaren, eller dödsboet, inte har pengar.
  • Ett opartiskt försäkringsbolag utreder ansvarsfrågan åt säljaren.
  • Du inte behöver förhandla direkt med säljaren.

Du som ska sälja