Upptäcker du ett dolt fel är det lättare att få ersättning om säljaren har en dolda felförsäkring

Friskrivning

En friskrivning kan begränsa det ansvar säljaren har för dolda fel.

En friskrivning kan vara mycket konkret. Om köparen till exempel friskriver säljaren från ansvar för dräneringens funktion, kan köparen inte räkna med att dräneringen skall fungera eller att en nedsättning av köpeskillingen kan ske om det i efterhand skulle visa sig vara något fel på dräneringen.

Du som ska sälja