Dolda fel kan vara allt från mögel till konstruktionsfel.

Se till att ha en försäkring!

Uppdaga – mer eller mest?

Här ser du enkelt vad som skiljer Uppdaga Dolda Felförsäkring, Uppdaga Mer Dolda Felförsäkring och Uppdaga Mest Dolda Felförsäkring.

Uppdaga

Dolda Felförsäkring

Uppdaga Mer

Dolda Felförsäkring

Uppdaga Mest

Dolda Felförsäkring
Omfattar bostadsbyggnad samt bibyggnad
Rättsskydd
Eldstäder och rökgångar
Utan självrisk
Utan skaderegleringsgräns
Installationer av el, vatten och avlopp
Försäkringstid 10 år 10 år 10 år (Överlåtelsebesiktning krävs)
Försäkringsbelopp 750 000 kr 1 000 000 kr 2 000 000 kr
Maskinell utrustning 10 000 kr inom försäkringsbeloppet 25 000 kr inom försäkringsbeloppet 25 000 kr inom försäkringsbeloppet
Merkostnader 50 000 kr inom försäkringsbeloppet 50 000 kr inom försäkringsbeloppet 50 000 kr inom försäkringsbeloppet
Merkostnader för saneringsåtgärder 200 000 kr inom försäkringsbeloppet 200 000 kr inom försäkringsbeloppet
Dolda fel som kan hänföras till solceller på bostadsbyggnaden 200 000 kr inom försäkringsbeloppet
Riskkonstruktioner (Särskild besiktning krävs)

8 200 kr

engångspremie

9 500 kr

engångspremie

14 200 kr

engångspremie

Uppdaga

Dolda Felförsäkring
Omfattar bostadsbyggnad samt bibyggnad
Rättsskydd
Eldstäder och rökgångar
Utan självrisk
Utan skaderegleringsgräns
Installationer av el, vatten och avlopp
Försäkringstid 10 år
Försäkringsbelopp 750 000 kr
Maskinell utrustning 10 000 kr inom försäkringsbeloppet
Merkostnader 50 000 kr inom försäkringsbeloppet
Merkostnader för saneringsåtgärder
Dolda fel som kan hänföras till solceller på bostadsbyggnaden
Riskkonstruktioner

8 200 kr

engångspremie

Uppdaga Mer

Dolda Felförsäkring
Omfattar bostadsbyggnad samt bibyggnad
Rättsskydd
Eldstäder och rökgångar
Utan självrisk
Utan skaderegleringsgräns
Installationer av el, vatten och avlopp
Försäkringstid 10 år
Försäkringsbelopp 1 000 000 kr
Maskinell utrustning 25 000 kr inom försäkringsbeloppet
Merkostnader 50 000 kr inom försäkringsbeloppet
Merkostnader för saneringsåtgärder 200 000 kr inom försäkringsbeloppet
Dolda fel som kan hänföras till solceller på bostadsbyggnaden
Riskkonstruktioner

9 500 kr

engångspremie

Uppdaga Mest

Dolda Felförsäkring
Omfattar bostadsbyggnad samt bibyggnad
Rättsskydd
Eldstäder och rökgångar
Utan självrisk
Utan skaderegleringsgräns
Installationer av el, vatten och avlopp
Försäkringstid 10 år (Överlåtelsebesiktning krävs)
Försäkringsbelopp 2 000 000 kr
Maskinell utrustning 25 000 kr inom försäkringsbeloppet
Merkostnader 50 000 kr inom försäkringsbeloppet
Merkostnader för saneringsåtgärder 200 000 kr inom försäkringsbeloppet
Dolda fel som kan hänföras till solceller på bostadsbyggnaden 200 000 kr inom försäkringsbeloppet
Riskkonstruktioner (Särskild besiktning krävs)

14 200 kr

engångspremie