Vad händer om ett dolt fel upptäcks?

Här får du svar på de vanligaste frågorna kring dolda felförsäkringar och om hur du som säljare och köpare bör agera om ett fel upptäcks i den överlåtna fastigheten.

Observera att de försäkringar som finns på marknaden skiljer sig åt vad gäller omfattning och undantag, och att det är viktigt att ta reda på vad som ingår innan du tecknar försäkringen.

 • Hur fungerar en dolda felförsäkring och vad händer om ett dolt fel upptäcks?

  Vad som är ett dolt fel är inte alltid lätt att avgöra. Om en dolda felförsäkring har tecknats i samband med överlåtelse av fastighet, utreder försäkringsbolaget om ett fel som uppdagats är dolt eller inte, och om säljaren har ett felansvar. En dolda felförsäkring är därför en trygghet för både köpare och säljare.

 • Vem bör köpa en dolda felförsäkring?

  Då du som säljare har ett ansvar för dolda fel som upptäcks i den sålda fastigheten under tio års tid efter det att den nya ägaren har fått tillträde till fastigheten, är det i första hand du som, i samband med försäljning, bör se till att köpa en försäkring för att skydda dig mot obehagliga överraskningar efter det att du lämnade över fastigheten till den nya ägaren. De flesta dolda felförsäkringarna på marknaden riktar sig främst till dig som säljare.

  Det är en trygghet även för köparen att det finns en dolda felförsäkring för den överlåtna fastigheten, till exempel kan köparen få ersättning oavsett om säljaren har möjlighet att betala eller inte.

 • Vem kan köpa en dolda felförsäkring?

  Reglerna för vem som får köpa en dolda felförsäkring kan skilja sig åt mellan olika försäkringar, men vanligen kan den köpas av fysiska personer och dödsbon samt ibland även av juridiska personer (efter särskilt godkännande av försäkringsbolaget).

 • Var kan jag köpa en dolda felförsäkring?

  I samband med försäljningen av din fastighet kan du genom de flesta fastighetsmäklare och besiktningsbolag få hjälp med information om hur du kan teckna en dolda felförsäkring. Willis Towers Watson Sweden AB erbjuder i samarbete med Gjensidige Uppdaga, Uppdaga Mer och Uppdaga Mest Dolda Felförsäkring som du kan läsa mer om här.

  I de fall dolda felförsäkringen kräver besiktning av byggnad och/ eller konstruktion ber vi er kontakta Willis Towers Watson Sweden AB för mer information om godkända besiktningsmän.

   

 • Finns det några speciella krav för att få köpa en dolda felförsäkring?

  Ja, det finns krav för att kunna köpa dolda felförsäkring. Kontrollera med Willis Towers Watson Sweden AB Säljservice på saljservice@willis.com, eller ring 08-546 359 90 om vilka speciella krav som gäller för just Uppdaga, Uppdaga Mer och Uppdaga Mest Dolda Felförsäkring. Nedan finns några förutsättningar angivna:

  • Att försäkringen tecknas senast på dagen för tillträde till fastigheten.
  • Att fastigheten har förmedlats av registrerad fastighetsmäklare eller att registrerad fastighetsmäklare har fått skrivuppdrag att upprätta köpehandlingar avseende fastigheten.
  • Att den sålda fastigheten är belägen i Sverige.
 • Hur går jag tillväga för att anmäla en skada?

  Eftersom det är säljarens ansvar för dolt fel som är försäkrat och det oftast är säljaren som är avtalspart med försäkringsbolaget är det säljaren som ska anmäla skadan efter det att köparen har reklamerat ett fel till säljaren. I vissa fall godtas dock att köparen anmäler skadan direkt till försäkringsbolaget. Läs mer här om vad som gäller för Uppdaga, Uppdaga Mer och Uppdaga Mest Dolda Fel försäkring.