Upptäcker du ett dolt fel är det lättare att få ersättning om säljaren har en dolda felförsäkring

Som köpare har du en långtgående undersökningsplikt av den fastighet du köper

Om du, efter att du har fått tillträde till fastigheten, upptäcker ett fel som du borde ha kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning av fastigheten är din säljare, enligt Jordabalken, inte ansvarig för felet. Om det däremot visar sig vara ett dolt fel har du rätt till ersättning från säljaren i form av avdrag på köpeskillingen.

De flesta dolda felförsäkringar kan endast köpas av säljaren. Försäkringen omfattar säljarens ansvar enligt Jordabalken som innebär att säljaren är skyldig att göra prisavdrag på köpeskillingen om ett dolt fel upptäcks. Se exempel på skador här.

Köparens ansvar

Som köpare har du en långtgående undersökningsplikt av den fastighet du köper. Om du, efter att du har fått tillträde till fastigheten, upptäcker ett fel som du borde ha kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning av fastigheten är din säljare, enligt Jordabalken, inte ansvarig för felet. Om det däremot visar sig vara ett dolt fel har du rätt till ersättning från säljaren i form av avdrag på köpeskillingen.

Du som ska sälja