Sättningsskada bjälklag

Köparens krav

Köparen har återkommit med ett krav till säljaren som avser sättningsskador i bjälklag ovan garage och där även ovanliggande parkettgolv har fått skador. Byggnaden är en villa i två plan med källare, uppförd 1960.

I överlåtelsebesiktningen noteras inte några tecken på skador eller avvikelser i den del av byggnaden där sättningen nu upptäckts.

Åtgärdskostnaden för sanering och återställande uppgår enligt offert till 350 000 kr. Offerten omfattar inte nytt parkettgolv.

Skadeutredningen

I skadebeskrivningen noteras skador/sättning i garagetak av lättbetong samt skador i ovanliggande parkettgolv. Sättningen i bjälklaget har orsakats av felaktig montering av mekanism för takskjutsport i garagetak.

  • Är detta ett dolt fel?
  • Har byggnaden avvikit från vad köparna haft fog att förutsätta?
  • Har det reklamerade felet varit upptäckbart?

Hur gick det?

Har byggnaden avvikit från vad köparna haft fog att förutsätta?

Ja, det fanns inga noteringar om fel eller tecken på avvikelser vid köpet.

Har det reklamerade felet varit upptäckbart?

Nej, besiktningsmannen har inte noterat några avvikelser i protokollet från överlåtelsebesiktningen. Den felaktiga installationen av garageportens mekanism har fått till följd att bjälklagets bärighet påverkats med skador i bjälklag och golv som följd.

Summering:

Gjensidige bedömmer att det föreligger ett dolt fel och att köpeskillingen ska sättas ned
med totalt 350 000 kr.