Fuktskada tak i tvättstugan

Köparens krav

Köparen upptäckte i samband med renovering av tvättstuga att det fanns fuktskador i taket.

I samband med köpet fick köparen information om att det tidigare varit takläckage men att detta skulle ha varit åtgärdat under år 2020.

Skadeutredning

Enligt överlåtelsebesiktningen framgick att takbeklädnaden var i originalutförande med takpapp. En sådan beklädnad kräver regelbunden tillsyn och underhåll. Säljaren har tidigare informerat om takläckage över garaget som ska vara åtgärdad av entreprenör, dock saknas dokumentation, omfattning och skadeorsak.

Vidare framgick det att besiktningsmannen inte har besiktigat taket och att taket var täckt med trätrall. Fastigheten har ett låglutande tak och detta kommenteras i riskanalysen.

■ Är detta ett dolf fel

■ Har byggnaden avvikit från vad köparna haft fog att förutsätta?

■ Har det reklamerade felet varit upptäckbart?

Hur gick det?

Är detta ett dolt fel?

Ja, Gjensidige anser att detta är ett dolt fel.

Har byggnaden avvikit från vad köparna haft fog att förutsätta?

Ja, information som köparen fått inför köpet var att det tidigare har funnits läckage från taket och att detta sedan har åtgärdats. Att det endast varit delar av taket som åtgärdats har inte framkommit men borde ha varit avgörande information för köparen.

Har det reklamerade felet varit upptäckbart/förväntat?

Nej, eftersom köparen informerades om att läckaget var åtgärdat.

Summering:

Gjensidige anser att detta är ett dolt fel som skall ersättas ur försäkringen och köparen kompenserades med 70 000 kronor.