Utbyggnad & Usprungligbyggnad

Köparens krav

Fuktskador mellan utbyggnad och ursprunglig byggnad.

I överlåtelsebesiktningen noteras: Balkonggolvets (i detta fall utbyggnadens tak) fuktskydd utgörs av äldre falsad plåt, tätheten/funktionen kan på grund av ålder inte längre garanteras. Det noteras även att det förekommer fuktfläckar invändigt i byggnaden på väggar och tak i anslutning till utbyggnaden.

Skadeutredning

I skadebeskrivningen noteras: Spår efter fuktgenomslag upptäcktes i samband med renovering av invändiga ytskick. När gipsskivor avslägsnades upptäcktes att orsaken till läckaget var fuktgenomslag via falsat plåttak (balkonggolv). För att åtgärda skadan behöver hela plåtkonstruktionen samt fuktskadade delar bytas ut.

■ Är detta ett dolf fel

■ Har byggnaden avvikit från vad köparna haft fog att förutsätta?

■ Har det reklamerade felet varit upptäckbart?

Hur gick det?

Är detta ett dolt fel?

Nej, Gjensidige anser inte att detta är ett dolt fel.

Har byggnaden avvikit från vad köparna haft fog att förutsätta?

I överlåtelsebesiktningen påpekades att balkonggolvets (i detta fall utbyggnadens tak) fuktskydd utgörs av äldre falsad plåt, tätheten/funktionen kan på grund av ålder inte längre garanteras.

Har det reklamerade felet varit upptäckbart/förväntat?

Det noterades även att det förekommer invändigt fuktfläckar invändigt i byggnaden på väggar och tak i anslutning till utbyggnaden.

Summering:

Gjensidige anser inte att detta är ett dolt fel som skall ersättas ur försäkringen.