Sprucken kakelplatta

Köparens krav

Köparen reklamerar att en kakelplatta spruckit i anslutning till blandare i dusch. Det ekonomiska anspråket uppgår till 95 000 kr för åtgärd.

Lägenheten är undersökt av köpare och en ”byggkunnig” släkting, man har inte noterat några synliga avvikelser i badrummet. Badrummet var ca 12 år vid köpet. Det framgår av objektsbeskrivningen att badrummet är renoverat av behörig fackman.

Skadeutredning

I den skadebeskrivning som köparen låtit utföra framgår att det förekommer bristfälligt tätskikt i anslutning till infästning till blandare.

Fukt har trängt in i bakomliggande konstruktion, materialet har svällt och kakelplattan spruckit.
Det finns tecken på mer omfattande fuktskador efter att man gjort förstörande ingrepp i konstruktionen.

■ Är detta ett dolt fel

■ Har byggnaden avvikit från vad köparna haft fog att förutsätta?

■ Har det reklamerade felet varit upptäckbart?

Hur gick det?

Är detta ett dolt fel?

Ja, i detta fall kan vi inte se att köparen haft anledning att misstänka avvikelser eller brister i badrummet.

Har det reklamerade felet varit upptäckbart eller förväntat?

Nej, mot bakgrund av det som framgår av köpehandlingar samt att inga tecken på skada fanns vid köpetillfället.

Summering;

Gjensidige har mot bakgrund av detta gjort bedömningen att säljaren har ett felansvar och köparen har därmed även rätt till ersättning ut försäkringen. I detta fall har det varit nödvändigt i samband med åtgärd att förnya yt- och tätskikt i hela badrummet.

Vi har ersatt totalt 60 000 kr ur försäkringen, i beloppet har vi tagit hänsyn till den åldersmässiga standardförbättring åtgärden innebär.