Råttspilning på bjälklag 

Köparens krav

Köparen har återkommit med ett krav till säljaren som avser avvikande lukt till följd av spillning efter råttor i delar av byggnadens bjälklag. Byggnaden är en villa i två plan med källare, uppförd 1967.

Åtgärdskostnaden för sanering och återställande uppgår enligt offert till 113 237 kr. Inga kostnader för att åtgärda ytskikt finns upptagna i specifikationen.

Besiktningsmannen har inte noterat några avvikelser i överlåtelsebesiktningen.

Skadeutredning

I skadebeskrivningen framgår att råttor tagit sig in via ett opluggat inbyggt rör under golvet i tvättstugan. Det förekommer en stor mängd rester av spillning i bjälklaget. Detta har fått till följd att en avvikande lukt uppstått.

 

  • Är detta ett dolt fel?
  • Har byggnaden avvikit från vad köparna haft fog att förutsätta?
  • Har det reklamerade felet varit upptäckbart?

Hur gick det?

Har byggnaden avvikit från vad köparna haft fog att förutsätta?

Ja, det fanns inga noteringar om fel eller tecken på avvikelse vid köpet.

Har det reklamerade felet varit upptäckbart?

Nej, röret var inbyggt och inte pluggat. Det noterades ingen lukt i samband med köpet.

Summering:

Gjensidige bedömer att köparen har rätt till en nedsättning av köpeskillingen med samma belopp
(113 237 kr) som åtgärdskostnaden uppgår till.