Fuktskada i takskivor vid matplats

Köparens krav

Inbyggd äldre fuktskada i takskivor ovan matplats. Köpare skriver i sin anmälan att besiktningsmannen har noterat färgsläpp och att man valt att vänta med åtgärd.

I överlåtelsebesiktningen noteras: Färgsläpp i innertak vardagsrum/matplats. Fortsatt teknisk utredning rekommenderas för att utreda orsak och omfattning.

Skadeutredning

I skadebeskrivningen noteras: I anslutning till färgsläppet förkommer missfärgade och rötskadade takskivor. Det skadade området är torrt och yttertaket uppvisar inga synliga brister.

  • Är detta ett dolt fel?
  • Har byggnaden avvikit från vad köparna haft fog att förutsätta?
  • Har det reklamerade felet varit upptäckbart?

Hur gick det?

Har byggnaden avvikit från vad köparna haft fog att förutsätta?

Nej, det fanns synliga avvikelser i anslutning till den del av byggnaden där skadan uppträtt. Besiktningsmannen har dessutom rekommenderat utredning av orsak till avvikelsen som varit synlig i taket.

Har det reklamerade felet varit upptäckbart?

Ja, den var synlig i taket.

Summering:

Gjensidige har avslagit skadan och betalar inte någon ersättning.