Saknad
dränering/f
uktskydd

Köparen anmäler att stupröret leds ner i mark vid altan, och avslutas endast några centimeter ner i marken. Anslutning till markröret saknas utan slutar några centimeter under marknivå. Markröret kommer istället upp ur marken en bit ifrån altanen och är inte sammankopplat med stupröret.

Det saknas även dränering/ utvändigt fuktskydd under ett uterum.
Av kravet framgår krav på ersättning för att riva altan, dränera ca 8,5 löpmeter samt bygga ny altan, då fastigheten ej är dränerad på alla källarytterväggar trots uppgifter från säljare, mäklare och besiktningsprotokoll att så är fallet.

Det ekonomiska anspråket är 310 900 kronor.

Skadeutredning

Inga noteringar i besiktningsprotokollet angående hängrännor och stuprör

■ Är detta ett dolt fel

■ Har byggnaden avvikit från vad köparna haft fog att förutsätta?

■ Har det reklamerade felet varit upptäckbart?

Hur gick det?

Är detta ett dolt fel?

Ja, i detta fall kan Gjensidige inte se att köparen haft anledning att misstänka några avvikelser. Detta syns inte vid en okulär besiktning och markröret som stupröret skulle ansluta till var ”gömt” under altanen.

Har byggnaden avvikit från vad köparna haft fog att förutsätta?

Ja, inget antyder på att stupröret inte ansluter till ett markrör och stuprör ska antingen ansluta till markrör eller leda ut till en stenkista.

Har det reklamerade felet varit upptäckbart eller förväntat?

Nej, mot bakgrund av det som framgår av besiktningsprotokollet samt att inga tecken på skada fanns vid köpetillfället.

Summering;

Gjensidige har mot bakgrund av detta gjort bedömningen att säljaren har ett felansvar och köparen har därmed även rätt till ersättning ut försäkringen. Den felaktiga anslutningen mellan stuprör och markrör kunde bara upptäckas vid kontroll under marknivå.

Gjensidige har ersatt med totalt 300 000 kronor ur försäkringen.