Fel färg fasad

Köparens krav

Efter 5 år i sitt nya hus så var det dags för köparna att måla fasaden på sitt trähus, med byggår 2008. Inför detta så har det gjorts en besiktning av densamma, år 2022, och då uppdagas att den tidigare ägaren av fastigheten har använt fel färg vid målningen. Köparna tillträdde fastigheten 2017.

Det ekonomiska anspråket är 78 125 kr.

Skadeutredning

I besiktningsprotokollet noteras att trätrall ligger dikt an fasaden på delar av altanen.

■ Är detta ett dolf fel

■ Har byggnaden avvikit från vad köparna haft fog att förutsätta?

■ Har det reklamerade felet varit upptäckbart?

Hur gick det?

Är detta ett dolt fel?

Ja, i detta fall kan vi inte se att köparen haft anledning att misstänka avvikelser vad gäller val av färg för fasaden.

Har det reklamerade felet varit upptäckbart eller förväntat?

Nej, mot bakgrund av det som framgår av köpehandlingar samt att inga tecken på skada fanns vid köpetillfället.

Summering;

Gjensidige har mot bakgrund av detta gjort bedömningen att säljaren har ett felansvar och köparen har därmed även rätt till ersättning ut försäkringen. Den felaktiga färgen kunde bara upptäckas vid kontroll av färgen gjord genom en särskilt noggrann besiktning.

Gjensidige har ersatt med totalt 78 125 kronor ur försäkringen.