Dolda fel kan vara allt från mögel till konstruktionsfel.

Se till att ha en försäkring!

Uppdaga – mer eller mest?

Här ser du enkelt vad som skiljer Uppdaga Dolda Felförsäkring, Uppdaga Mer Dolda Felförsäkring och Uppdaga Mest Dolda Felförsäkring.

Uppdaga Minst

Dolda Felförsäkring

Uppdaga

Dolda Felförsäkring

Uppdaga Mer

Dolda Felförsäkring

Uppdaga Mest

Dolda Felförsäkring
Omfattar bostadsbyggnad samt bibyggnad
Rättsskydd
Eldstäder och rökgångar
Utan självrisk
Utan skaderegleringsgräns
Installationer av el, vatten och avlopp
Försäkringstid 2 år 10 år 10 år 10 år (Överlåtelsebesiktning krävs)
Försäkringsbelopp 500 000 kr 750 000 kr 1 000 000 kr 2 000 000 kr
Maskinell utrustning 10 000 kr inom försäkringsbeloppet 10 000 kr inom försäkringsbeloppet 25 000 kr inom försäkringsbeloppet 25 000 kr inom försäkringsbeloppet
Merkostnader 10 000 kr inom försäkringsbeloppet 10 000 kr inom försäkringsbeloppet 25 000 kr inom försäkringsbeloppet 25 000 kr inom försäkringsbeloppet
Merkostnader för saneringsåtgärder 200 000 kr inom försäkringsbeloppet 200 000 kr inom försäkringsbeloppet
Dolda fel som kan hänföras till solceller på bostadsbyggnaden 200 000 kr inom försäkringsbeloppet
Riskkonstruktioner (Särskild besiktning krävs)

4 950 kr

engångspremie

7 950 kr

engångspremie

9 450 kr

engångspremie

13 950 kr

engångspremie

Uppdaga Minst

Dolda Felförsäkring
Omfattar bostadsbyggnad samt bibyggnad
Rättsskydd
Eldstäder och rökgångar
Utan självrisk
Utan skaderegleringsgräns
Installationer av el, vatten och avlopp
Försäkringstid 2 år
Försäkringsbelopp 500 000 kr
Maskinell utrustning 10 000 kr inom försäkringsbeloppet
Merkostnader 10 000 kr inom försäkringsbeloppet
Merkostnader för saneringsåtgärder
Dolda fel som kan hänföras till solceller på bostadsbyggnaden
Riskkonstruktioner

4 950 kr

engångspremie

Uppdaga

Dolda Felförsäkring
Omfattar bostadsbyggnad samt bibyggnad
Rättsskydd
Eldstäder och rökgångar
Utan självrisk
Utan skaderegleringsgräns
Installationer av el, vatten och avlopp
Försäkringstid 10 år
Försäkringsbelopp 750 000 kr
Maskinell utrustning 10 000 kr inom försäkringsbeloppet
Merkostnader 10 000 kr inom försäkringsbeloppet
Merkostnader för saneringsåtgärder
Dolda fel som kan hänföras till solceller på bostadsbyggnaden
Riskkonstruktioner

7 950 kr

engångspremie

Uppdaga Mer

Dolda Felförsäkring
Omfattar bostadsbyggnad samt bibyggnad
Rättsskydd
Eldstäder och rökgångar
Utan självrisk
Utan skaderegleringsgräns
Installationer av el, vatten och avlopp
Försäkringstid 10 år
Försäkringsbelopp 1 000 000 kr
Maskinell utrustning 25 000 kr inom försäkringsbeloppet
Merkostnader 25 000 kr inom försäkringsbeloppet
Merkostnader för saneringsåtgärder 200 000 kr inom försäkringsbeloppet
Dolda fel som kan hänföras till solceller på bostadsbyggnaden
Riskkonstruktioner

9 450 kr

engångspremie

Uppdaga Mest

Dolda Felförsäkring
Omfattar bostadsbyggnad samt bibyggnad
Rättsskydd
Eldstäder och rökgångar
Utan självrisk
Utan skaderegleringsgräns
Installationer av el, vatten och avlopp
Försäkringstid 10 år (Överlåtelsebesiktning krävs)
Försäkringsbelopp 2 000 000 kr
Maskinell utrustning 25 000 kr inom försäkringsbeloppet
Merkostnader 25 000 kr inom försäkringsbeloppet
Merkostnader för saneringsåtgärder 200 000 kr inom försäkringsbeloppet
Dolda fel som kan hänföras till solceller på bostadsbyggnaden 200 000 kr inom försäkringsbeloppet
Riskkonstruktioner (Särskild besiktning krävs)

13 950 kr

engångspremie