Tänk efter noga vilken försäkring du behöver

Du kan bli ersättningsskyldig för dolda fel i fastigheten långt efter att du sålt den. Se därför till att teckna en dolda felförsäkring senast på dagen som köparen får tillträde till fastigheten.

Se vilken försäkring som passar dig

 • Ingår i Uppdaga

  • Försäkringsbelopp: 750 000 kr
  • Maskinell utrustning: upp till 10 000 kr inom försäkringsbeloppet
  • Merkostnader: upp till 10 000 kr inom försäkringsbeloppet

  engångspremie

  7 950 kr

 • Ingår i Uppdaga Mer

  • Försäkringsbelopp: 1 000 000 kr
  • Maskinell utrustning: upp till 25 000 kr inom försäkringsbeloppet
  • Merkostnader: upp till 25 000 kr inom försäkringsbeloppet
  • Installationer för el, vatten och avlopp

  engångspremie

  8 850 kr

 • Ingår i Uppdaga Mest

  • Försäkringsbelopp: 1 500 000 kr
  • Maskinell utrustning: upp till 25 000 kr inom försäkringsbeloppet
  • Merkostnader: upp till 25 000 kr inom försäkringsbeloppet
  • Installationer för el, vatten och avlopp
  • Riskkonstruktioner: (särskild besiktning)

  engångspremie

  12 450 kr

Ingår i alla försäkringar

 • Gäller i 10 år
 • Omfattar bostadsbyggnad samt bibyggnad
 • Rättsskydd
 • Eldstäder och rökgångar*
 • Utan självrisk
 • Utan skaderegleringsgräns

Vill du ha mer information?
Vill du teckna en försäkring?

Kontakta oss