Tänk efter noga vilken försäkring du behöver

Du kan bli ersättningsskyldig för dolda fel i fastigheten långt efter att du sålt den. Se därför till att teckna en dolda felförsäkring senast på dagen som köparen får tillträde till fastigheten.

Se vilken försäkring som passar dig

 • Ingår i Uppdaga

  • Försäkringstid: 10 år
  • Försäkringsbelopp: 750 000 kr
  • Merkostnader: 50 000 kr inom försäkringsbeloppet
  • Maskinell utrustning: 10 000 kr inom försäkringsbeloppet

  engångspremie

  8 200 kr

 • Ingår i Uppdaga Mer

  • Försäkringstid: 10 år
  • Försäkringsbelopp: 1 000 000 kr
  • Merkostnader: 50 000 kr inom försäkringsbeloppet
  • Maskinell utrustning: 25 000 kr inom försäkringsbeloppet
  • Merkostnader för saneringsåtgärder: 200 000 kr inom försäkringsbeloppet

  engångspremie

  9 500 kr

 • Ingår i Uppdaga Mest

  • Försäkringstid: 10 år (Överlåtelsebesiktning krävs)
  • Försäkringsbelopp: 2 000 000 kr
  • Merkostnader: 50 000 kr inom försäkringsbeloppet
  • Maskinell utrustning: 25 000 kr inom försäkringsbeloppet
  • Merkostnader för saneringsåtgärder: 200 000 kr inom försäkringsbeloppet
  • Dolda fel som kan hänföras till solceller på bostadsbyggnaden: 200 000 kr inom försäkringsbeloppet
  • Riskkonstruktioner: (Särskild besiktning krävs)

  engångspremie

  14 200 kr

Ingår i alla försäkringar

 • Omfattar bostadsbyggnad samt bibyggnad
 • Rättsskydd
 • Eldstäder och rökgångar
 • Utan självrisk
 • Utan skaderegleringsgräns
 • Installationer av el, vatten och avlopp

Vill du ha mer information?
Vill du teckna en försäkring?

Kontakta oss