Vilken försäkring passar dig?

Produktinformation Uppdaga Minst, Uppdaga, Uppdaga Mer & Uppdaga Mest

Här kan du läsa mer om våra olika försäkringar som gäller
fr.o.m 2021-01-15

 

Här kan du läsa mer om våra olika försäkringar som gäller
fram till. 2021-01-14

 

Här kan du läsa mer om våra olika försäkringar som gäller
fram till. 2020-03-14

 

Produktinformation Uppdaga Borätt

Här kan du läsa mer om vår försäkring som gäller fr.o.m 2021-01-15

 

Mer om vår försäkring som gäller fram till fram till 2021-01-14

 

Mer om vår försäkring som gäller fram till 2020-03-14

 

Försäkringsgivare:

Gjensidige Forsikring
ASA Norge, Svensk filial
Box 3031
103 61 Stockholm

www.gjensidige.se

Försäkringsförmedlare:

willis_watsonWillis Towers Watson Sweden AB
Box 7273
103 89 Stockholm

www.willistowerswatson.com

Informationen ovan gäller för försäkringar som köps efter den 1 januari 2018.
Om du redan har en försäkring tecknad – kontakta Willis Tower Watson Sweden AB för fullständiga villkor.