Vilken försäkring passar dig?

Vad omfattar försäkringen?

Innan du köper Uppdaga, Uppdaga Mer eller Uppdaga Mest Dolda Felförsäkring är det viktigt att du tar reda på vad försäkringen omfattar och vilka undantag och begränsningar som finns.

I tabellen ser du en övergripande sammanfattning av vad som skiljer Uppdaga Dolda Felförsäkring, Uppdaga Mer Dolda Felförsäkring och Uppdaga Mest Dolda Felförsäkring.

Uppdaga

Dolda Felförsäkring

Uppdaga Mer

Dolda Felförsäkring

Uppdaga Mest

Dolda Felförsäkring
Gäller i 10 år
Omfattar bostadsbyggnad samt bibyggnad
Rättsskydd
Eldstäder och rökgångar*
Utan självrisk
Utan skaderegleringsgräns
Försäkringsbelopp 750 000 kr 1 000 000 kr 1 500 000 kr
Maskinell utrustning upp till 10 000 kr inom försäkringsbeloppet upp till 25 000 kr inom försäkringsbeloppet upp till 25 000 kr inom försäkringsbeloppet
Merkostnader upp till 10 000 kr inom försäkringsbeloppet upp till 25 000 kr inom försäkringsbeloppet upp till 25 000 kr inom försäkringsbeloppet
Installationer för el, vatten och avlopp
Riskkonstruktioner (särskild besiktning)

7 950 kr

engångspremie

8 850 kr

engångspremie

12 450 kr

engångspremie

Uppdaga

Dolda Felförsäkring
Gäller i 10 år
Omfattar bostadsbyggnad samt bibyggnad
Rättsskydd
Eldstäder och rökgångar*
Utan självrisk
Utan skaderegleringsgräns
Försäkringsbelopp 750 000 kr
Maskinell utrustning upp till 10 000 kr inom försäkringsbeloppet
Merkostnader upp till 10 000 kr inom försäkringsbeloppet
Installationer för el, vatten och avlopp
Riskkonstruktioner

7 950 kr

engångspremie

Uppdaga Mer

Dolda Felförsäkring
Gäller i 10 år
Omfattar bostadsbyggnad samt bibyggnad
Rättsskydd
Eldstäder och rökgångar*
Utan självrisk
Utan skaderegleringsgräns
Försäkringsbelopp 1 000 000 kr
Maskinell utrustning upp till 25 000 kr inom försäkringsbeloppet
Merkostnader upp till 25 000 kr inom försäkringsbeloppet
Installationer för el, vatten och avlopp
Riskkonstruktioner

8 850 kr

engångspremie

Uppdaga Mest

Dolda Felförsäkring
Gäller i 10 år
Omfattar bostadsbyggnad samt bibyggnad
Rättsskydd
Eldstäder och rökgångar*
Utan självrisk
Utan skaderegleringsgräns
Försäkringsbelopp 1 500 000 kr
Maskinell utrustning upp till 25 000 kr inom försäkringsbeloppet
Merkostnader upp till 25 000 kr inom försäkringsbeloppet
Installationer för el, vatten och avlopp
Riskkonstruktioner (särskild besiktning)

12 450 kr

engångspremie

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna

En förutsättning för att Uppdaga Mest Dolda Felförsäkring ska gälla är att fastigheten är besiktigad i samband med överlåtelsen, och högst ett år innan försäkringen tecknades. För att riskkonstruktioner ska omfattas i Uppdaga Mest Dolda Felförsäkring ska även en särskild besiktning för riskkonstruktioner har utförts, av en av Gjensidige godkänd besiktningsman, högst ett år innan försäkringen tecknades  och att säljaren eller köparen kan uppvisa dokumentation från denna besiktning. Hör av dig till Willis Towers Watson Sweden AB om du behöver mer information om besiktningskravet.

Vill du veta mer om Uppdaga Dolda felförsäkring, Uppdaga Mer Dolda felförsäkring eller Uppdaga Mest Dolda felförsäkring och hur du kan köpa dem? Kontakta Willis Towers Watson Sweden AB Säljservice på saljservice@willis.com, eller ring 08-546 359 90.