Dolda fel kan vara allt från mögel till konstruktionsfel.

Se till att ha en försäkring!

Uppdaga – mer eller mest?

Här ser du enkelt vad som skiljer Uppdaga Dolda Felförsäkring, Uppdaga Mer Dolda Felförsäkring och Uppdaga Mest Dolda Felförsäkring.

Uppdaga

Dolda Felförsäkring

Uppdaga Mer

Dolda Felförsäkring

Uppdaga Mest

Dolda Felförsäkring
Gäller i 10 år
Omfattar bostadsbyggnad samt bibyggnad
Rättsskydd
Eldstäder och rökgångar*
Ingen självrisk
Skaderegleringsgräns 5 000 kr
Försäkringsbelopp 750 000 kr 1 000 000 kr 1 500 000 kr
maskinell utrustning upp till 10 000 kr inom försäkringsbeloppet upp till 10 000 kr inom försäkringsbeloppet upp till 10 000 kr inom försäkringsbeloppet
merkostnader upp till 10 000 kr inom försäkringsbeloppet upp till 10 000 kr inom försäkringsbeloppet upp till 10 000 kr inom försäkringsbeloppet
Installationer för el, vatten och avlopp
Riskkonstruktioner (särskild besiktning)

7 650 kr

engångspremie

8 500 kr

engångspremie

12 075 kr

engångspremie

Uppdaga

Dolda Felförsäkring
Gäller i 10 år
Omfattar bostadsbyggnad samt bibyggnad
Rättsskydd
Eldstäder och rökgångar*
Ingen självrisk
Skaderegleringsgräns 5 000 kr
Försäkringsbelopp 750 000 kr
maskinell utrustning upp till 10 000 kr inom försäkringsbeloppet
merkostnader upp till 10 000 kr inom försäkringsbeloppet
Installationer för el, vatten och avlopp
Riskkonstruktioner

7 650 kr

engångspremie

Uppdaga Mer

Dolda Felförsäkring
Gäller i 10 år
Omfattar bostadsbyggnad samt bibyggnad
Rättsskydd
Eldstäder och rökgångar*
Ingen självrisk
Skaderegleringsgräns 5 000 kr
Försäkringsbelopp 1 000 000 kr
maskinell utrustning upp till 10 000 kr inom försäkringsbeloppet
merkostnader upp till 10 000 kr inom försäkringsbeloppet
Installationer för el, vatten och avlopp
Riskkonstruktioner

8 500 kr

engångspremie

Uppdaga Mest

Dolda Felförsäkring
Gäller i 10 år
Omfattar bostadsbyggnad samt bibyggnad
Rättsskydd
Eldstäder och rökgångar*
Ingen självrisk
Skaderegleringsgräns 5 000 kr
Försäkringsbelopp 1 500 000 kr
maskinell utrustning upp till 10 000 kr inom försäkringsbeloppet
merkostnader upp till 10 000 kr inom försäkringsbeloppet
Installationer för el, vatten och avlopp
Riskkonstruktioner (särskild besiktning)

12 075 kr

engångspremie