Vilken försäkring passar dig?

Produktinformation

Här kan du läsa mer om våra olika försäkringar.

Försäkringsgivare:

Gjensidige Forsikring
ASA Norge, Svensk filial
Box 3031
103 61 Stockholm

www.gjensidige.se

Försäkringsförmedlare:

willis_watsonWillis Towers Watson
Box 7273
103 89 Stockholm

www.willistowerswatson.com

Informationen ovan gäller för försäkringar som köps efter den 1 januari 2018.
Om du redan har en försäkring tecknad – kontakta Willis Tower Watson för fullständiga villkor.