Ta reda på vilka undantag och begränsningar som gäller!

Skaderegleringsgräns

Försäkringarna gäller utan självrisk, men har en skaderegleringsgräns på 5 000 kr, vilket innebär att inga skador under 5 000 kr utreds eller ersätts av Gjensidige.

Fel som inte är dolda

Fel som köparen upptäckt eller borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning av fastigheten omfattas inte av försäkringen. Inte heller omfattas fel som skulle ha upptäckts vid fortsatt fördjupad utredning med anledning av varningstecken som uppmärksammats.