Det är enkelt att anmäla en skada.

Följ stegen här!

För dig som har en Uppdagaförsäkring med Gjensidige som försäkringsgivare

 

Skadeanmälan via blankett

Hämta skadeanmälningsblankett och skicka ifylld skadeanmälan inklusive bilagor till:

Gjensidige Försäkring
Ansvar-Rättsskydd Företag
Box 80311
103 61 Stockholm

Kontaktinformation
Telefon: 0771-326 326, välj ansvar/rättsskydd i knappvalet
E-post: ansvar-rattsskydd@gjensidige.se