EN DOLDA FELFÖRSÄKRING ÄR EN TRYGGHET
FÖR BÅDE KÖPARE OCH SÄLJARE

Försäkringen täcker dolda fel som upptäcks i en fastighet efter försäljningen. Du som säljare tecknar försäkringen och är skyddad mot de kostnader som kan uppstå vid dolda fel, medan du som köpare har möjlighet att få ersättning.TILL DIG SOM SKA SÄLJA

En dolda fel-försäkring skyddar dig mot
obehagliga överraskningar i 10 år efter att
du sålt din fastighet.

 


TILL DIG SOM SKA KÖPA

Upptäcker du ett dolt fel i fastigheten du
köper kan du få rätt till ersättning från säljaren.
Därför är det en extra trygghet om din säljare tecknat en dolda fel-försäkring.